Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Veel gestelde vragen:

Hieronder vind je het antwoord op heel veel vragen. Staat jouw antwoord er niet tussen, geen probleem: neem dan contact op met onze afdeling klantbeheer. Zij helpen je graag verder!

Wat zijn de algemene voorwaarden?

De oudercommissie bestaat uit een afvaardiging van ouders van de kinderen en behartigt de belangen van de ouders én kinderen. Meer informatie over de oudercommissie is hier te vinden: 

Ouderbetrokkenheid

KOM Kinderopvang is gesloten op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Daarnaast hanteert KOM Kinderopvang per jaar ook nog 2 extra sluitingsdagen die elk jaar opnieuw worden bepaald.

Wij doen er natuurlijk alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan het voorkomen dat je minder tevreden bent. Via deze link kun je vinden welke stappen je dan het best kunt doorlopen.

Wij bieden kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de plaatsen Vaassen, Emst, Epe, Heerde en Wapenveld in de vorm van: kinderdagopvang (in babygroepen en peutergroepen), peuteropvang, opvang plus en buitenschoolse opvang (voorschoolse-,  naschoolse- en vakantieopvang).

Elke locatie heeft een eigen LRK-nummer, deze staat vermeld op de website onder de betreffende locatie en in de plaatsingsovereenkomst. Je kunt het LRK-nummer ook vinden op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Als je op korte termijn opvang nodig hebt, schrijf je dan in via de website. Onze afdeling klantbeheer neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op. We bekijken dan waar op korte termijn opvang mogelijk is.

Helaas is dat niet altijd mogelijk omdat er met veel factoren rekening gehouden moet worden. De locatie moet groot genoeg moet zijn voor het opvangen van het aantal kinderen, er moet voldoende personeel beschikbaar zijn, eventueel vervoer naar de locatie moet uitgezocht worden en de wachtlijst moet gecheckt worden. Maar het belangrijkst is dat we ook te maken hebben met regelgeving. Dit alles zorgt ervoor dat we niet altijd direct antwoord kunnen geven.

Wil je het contract met KOM kinderopvang (gedeeltelijk) beëindigen, dat kan! Let er wel op dat er altijd een opzegtermijn (en wijzigingstermijn) van één maand geldt. Opzeggen doe je schriftelijk door een mail te sturen naar info@komkinderopvang.nl. Bij de opzegging hanteren we de datum van de mail als opzegdatum. De (gedeeltelijke) opzegging kan 1 maand na de ontvangen mail ingaan.

Je ontvangt van ons bij een gedeeltelijke opzegging een gewijzigde overeenkomst ter ondertekening en bij een volledige opzegging, een bevestiging hiervan. Meer informatie over opzeggen is ook te lezen in onze Algemene en aanvullende voorwaarden.

Bij vermindering opvang hanteren we 1 maand opzegtermijn. Je ontvang een gewijzigde overeenkomst ter ondertekening. Meer informatie over wijzigingen is ook te lezen in onze Algemene voorwaarden en in het Huishoudelijk reglement

Als kinderopvangorganisatie doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan het voorkomen dat een ouder of verzorger minder tevreden is. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons terecht kunt als je ontevreden bent en waarderen het als je ons laat weten waarover je niet tevreden bent of wat beter zou kunnen. Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Waarom betaal ik inschrijfkosten?

Voor de aanvraag van nieuwe plaatsing onder de wet kinderopvang, hanteren wij inschrijfkosten van €30,00. Dit staat ook vermeld op het inschrijfformulier op de website en in onze aanvullende voorwaarden. Deze kosten zijn voor het administratief verwerken van de inschrijving, onderzoeken van plaatsingsmogelijkheden, overleg met de locatie, indien van toepassing overleg met betrekking tot de mogelijkheden tot vervoer (ophalen van school), het reserveren van een plekje op de wachtlijst, telefonisch- en mail contact met de ouders.

Onze tarieven hebben wij op onze website vermeld bij de verschillende opvangsoorten. Het is per opvangsoort en per persoonlijke situatie verschillend wat je uiteindelijke netto bijdrage is. Dit kunt je bereken via voor als je recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Eind januari/begin februari wordt de jaaropgave verzonden. Deze is niet nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Wel kan deze gebruikt worden, wanneer de belastingdienst meer informatie wil om de definitieve toeslag vast te stellen. Let op: in verband met de overstap naar een nieuw softwaresysteem zal er over het jaar 2024 tweemaal een jaaropgaaf worden verstuurd (één voor de periode tot mei 2024 en één voor mei t/m december 2024).

We sturen geen maandelijkse facturen per post, omdat dit beter is voor het milieu en omdat het efficiënter en kostenbesparend werkt. We sturen de factuur per mail en in het ouderportaal. In dit portaal vind je alle facturen en jaaropgaven overzichtelijk bij elkaar.

Als jij en je partner allebei werken en/of een erkende opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Twijfel je?

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag kun je nagaan of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Hoe hoog jouw toeslag is, hangt van je persoonlijke situatie af. De netto kosten, dus wat je zelf uiteindelijk voor de opvang betaalt, zijn voor ieder anders. Via onze Rekentool kun je snel en eenvoudig berekenen hoeveel dat is.

Bij een contract van 40 weken gaat jouw kind niet naar de opvang in de schoolvakanties. De totale kosten per jaar op basis van 40 weken worden verdeeld over 12 maanden, daarom ontvang je iedere maand een factuur waarop het aantal uren en de kosten gelijk zijn.

De toeslag die je rond de 20e van de maand van de belastingdienst ontvangt, heeft altijd betrekking op de volgende maand.

Wat kan ik met het ouderportaal?
Voor dat je kind op de opvang start, ontvang je van ons een mail met daarin een activatielink voor het gebruik van het ouderportaal. Zodra je jouw account voor het ouderportaal hebt geactiveerd, kun je inloggen en ervan gebruik maken. In het ouderportaal laten we zien wat je kind allemaal meemaakt, kun je berichten sturen naar pedagogisch medewerkers op de groep, kun je je kind absent melden (ziekte, vakantie), houden we je op de hoogte van het laatste organisatienieuws en kun je je contract, facturen en jaaropgaven inzien.

Als je wilt weten hoe de ouderapp van KidsKonnect werkt, bekijk dan dit filmpje.

Voordat je als ouder de app voor jouw kind kunt gebruiken, wordt gevraagd om de ‘toestemmingen’ te controleren. Zorg dat je deze goed invult, zodat onze pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van wat jouw kind wel/niet mag (denk aan foto’s delen, meegaan met een uitje, buiten spelen, etc.). Eerder kan de ouderapp niet gebruikt worden.

Ben je je inloggegevens kwijt of vergeten? Klik dan online via https://komkinderopvang.ouderportaal.nl/ op ‘wachtwoord vergeten’.

Je ontvangt verschillende notificaties van ons, door middel van pushberichten of e-mailberichten. Bij het eerste gebruik staan de pushmeldingen bij nieuws, groepslogboek en het dagboek standaard aan. Als je deze notificaties niet meer wilt ontvangen, kun je deze uitzetten via je instellingen app op je telefoon. Je gaat dan via deze app naar de app van KidsKonnect en daar kan je de meldingen beheren. Let wel op: door het uitzetten van push-meldingen kun je belangrijk nieuws missen! Je kunt jezelf niet uitschrijven voor serviceberichten via e-mail!

In het ouderportaal kun je verschillende toestemmingen beheren. Denk hierbij onder andere aan: toestemming voor het maken en delen van foto’s, vervoer met uitjes en buitenspelen zonder direct toezicht. Wil je dit aanpassen, ga dan naar de KidsKonnect ouderapp, onder het kopje mijn locatie kan je de verschillende toestemmingen beheren.

Wij vinden het belangrijk dat onze pedagogisch medewerker op de groep zo veel mogelijk tijd besteden aan de kinderen. Een mondelinge en face-to-face overdracht naar de ouders heeft bij ons de 1e prioriteit, daarna volgt (aanvullend) het ouderportaal. Wel is afgesproken dat er sowieso elke week een weekbericht wordt geplaatst, dit kan kort zijn of door middel van een foto. Uiteraard zullen we bij baby’s uitgebreider verslag doen.

Wat is jullie aanname en plaatsingsbeleid?

Meer informatie over aanname en plaatsing is te vinden in onze aanvullende voorwaarden.

Je kunt je (ongeboren) kindje aanmelden vanaf het moment dat je 3 maand zwanger bent.

Helaas is dat niet altijd mogelijk omdat er met veel factoren rekening gehouden moet worden. De locatie moet groot genoeg moet zijn voor het opvangen van het aantal kinderen, er moet voldoende personeel beschikbaar zijn, eventueel vervoer naar de locatie moet uitgezocht worden en de wachtlijst moet gecheckt worden. Maar het belangrijkst is dat we ook te maken hebben met regelgeving. Dit alles zorgt ervoor dat we niet altijd direct een plek kunnen toezeggen.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Het is belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft zodat wij je aanvraag mee kunnen nemen in onze planning. Je kunt inschrijven via https://komkinderopvang.nl/inschrijfformulier/

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen en om je te laten weten binnen welke termijn wij naar verwachting de plaatsingsmogelijkheden met je kunnen doornemen. Is er geen plaats, dan kunnen we de aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan contact met je op zodra er een plek beschikbaar is gekomen. De norm is dat een plaats minimaal 2 maanden voor ingebruikname wordt aangeboden.

Kinderdagopvang voor baby’s en peuters, voor en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang), peuteropvang voor 4 uur per dagdeel (niet in de vakantieweken).

Wat is jullie aanname en plaatsingsbeleid?

Meer informatie over aanname en plaatsing is te vinden in onze aanvullende voorwaarden.

Het grote verschil tussen peuteropvang en peutergroep is dat peuteropvang tijdens schoolweken is en enkel per dagdeel. Op onze peutergroepen bieden we 52 weken per jaar opvang voor de gehele dag. Lees meer over de verschillen tussen peutergroep en peuterdagopvang.

Peuterspeelzaal is de naam die vroeger gebruikt werd voor peuteropvang. Wil je er meer over weten, lees dan het blog bericht over de verschillen tussen peuterspeelzaal en peuteropvang.

Je kunt je peuter aanmelden vanaf zijn of haar 1e verjaardag.

Helaas is dat niet altijd mogelijk omdat er met veel factoren rekening gehouden moet worden. De locatie moet groot genoeg moet zijn voor het opvangen van het aantal kinderen, er moet voldoende personeel beschikbaar zijn, eventueel vervoer naar de locatie moet uitgezocht worden en de wachtlijst moet gecheckt worden. Maar het belangrijkst is dat we ook te maken hebben met regelgeving. Dit alles zorgt ervoor dat we niet altijd direct een plek kunnen toezeggen.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Het is belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft zodat wij je aanvraag mee kunnen nemen in onze planning. Je kunt inschrijven via https://komkinderopvang.nl/inschrijfformulier/

Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen en om je te laten weten binnen welke termijn wij naar verwachting de plaatsingsmogelijkheden met je kunnen doornemen. Is er geen plaats, dan kunnen we de aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan contact met je op zodra er een plek beschikbaar is gekomen. De norm is dat een plaats minimaal 2 maanden voor ingebruikname wordt aangeboden.

Wat is jullie aanname en plaatsingsbeleid?

Meer informatie over aanname en plaatsing is te vinden in onze aanvullende voorwaarden.

Je kunt je kind aanmelden vanaf zijn of haar 3e verjaardag.

Helaas is dat niet altijd mogelijk omdat er met veel factoren rekening gehouden moet worden. De locatie moet groot genoeg moet zijn voor het opvangen van het aantal kinderen, er moet voldoende personeel beschikbaar zijn, eventueel vervoer naar de locatie moet uitgezocht worden en de wachtlijst moet gecheckt worden. Maar het belangrijkst is dat we ook te maken hebben met regelgeving. Dit alles zorgt ervoor dat we niet altijd direct een plek kunnen toezeggen.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Het is belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft zodat wij je aanvraag mee kunnen nemen in onze planning. Je kunt inschrijven via https://komkinderopvang.nl/inschrijfformulier/.

Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen en om je te laten weten binnen welke termijn wij naar verwachting de plaatsingsmogelijkheden met je kunnen doornemen. Is er geen plaats, dan kunnen we de aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan contact met je op zodra er een plek beschikbaar is gekomen. De norm is dat een plaats minimaal 2 maanden voor ingebruikname wordt aangeboden.

Mag mijn kind naar de opvang plus groep?

Deze groep is voor kinderen van 1-5 jaar die andere aandacht of (extra) zorg nodig hebben. Denk aan kinderen die meer structuur nodig hebben, gedragsproblemen hebben, kampen met een vertraagde ontwikkeling, problemen in hun opvoedsituatie of extra ondersteuning nodig hebben van de thuiszorg, fysiotherapie of logopedie. Bekijk de opvang plus pagina voor uitgebreide informatie.