Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Opvoeden doen we samen

Elke keer als jouw kind bij onze opvang is, kun jij erbij zijn. Wij betrekken jou als ouder en/of verzorger zoveel mogelijk bij de activiteiten die wij en jouw kind doen. Communicatie met de ouders vinden wij erg belangrijk. Maar ook als het om beleidszaken gaat gaan we gaan in gesprek met de oudercommissies.

We staan op verschillende manieren in contact met jou als ouder

Mondeling bij halen/brengen:

Bij het brengen en halen van jouw kind vindt er altijd een mondelinge overdracht plaats met de pedagogisch medewerker. We vertellen kort hoe het is gegaan deze dag en wat de bijzonderheden zijn.

Nieuwsbrieven en mededelingen:

Minimaal 2 keer per jaar sturen wij een digitale nieuwsbrief waarin we je op de hoogte brengen van beleidsmatig, organisatorisch en locatienieuws. Als er tussen de nieuwsbrieven door belangrijke organisatorisch dingen zijn, dan wordt dit als mededeling in de ouderapp gezet.

10-minutengesprekken:

Eén keer per jaar plannen we een 10 minuten gesprek. We bespreken hier wat uitgebreider de ontwikkeling van jouw kind. Uiteraard kun je tijdens dit gesprek ook zelf je vragen stellen.

Overdracht basisschool:

Aan het eind van de kinderdagopvang en peuteropvang-periode (wanneer jouw kind naar de basisschool gaat), wordt er een overdracht gemaakt door onze pedagogisch medewerkers. Dit wordt ook naar de basisschool gestuurd, zodat zij op de hoogte zijn van de stappen die jouw kind al heeft gemaakt. Uiteraard wordt dit in overleg met ouders naar de basisschool verstuurd.

Ouderapp 'My Chapp':

In de ouderapp zorgen wij dat er in ieder geval 1 weekbericht wordt geplaatst. Hier vertellen we over de activiteiten op de groep van die week en laten we foto’s zien waar jouw kind op staat. Uiteraard vermelden we hier ook bijzonderheden die tijdens de overdracht niet aan de orde zijn gekomen. Van baby’s tot 1 jaar wordt het dagritme bijgehouden, denk hierbij aan slaap, eet en verschoningsmomenten.

Oudercommissie

Het is belangrijk dat elke kinderopvang-locatie een oudercommissie heeft. Een oudercommissie bestaat uit ouders die kinderen op onze opvang hebben. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en kinderen. Wij vinden het belangrijk jouw mening als ouder te horen en horen graag suggesties hoe we onze opvang nóg beter kunnen maken. Ouders kunnen de oudercommissie benaderen met vragen en suggesties.

Oudercommissie

Als oudercommissie-lid bij KOM Kinderopvang kun jij meerdere petten op hebben. Zo mag jij advies geven over beleidsmatige zaken maar je kunt ook hulp bieden bij organisatorische en creatieve taken. Dit alles om de kinderopvang zoveel mogelijk aan te laten blijven sluiten bij de wensen en behoeftes van de ouders en kinderen.

Vind je het fijn om als eerste van alles op de hoogte te zijn? Weet jij wat er leeft onder ouders en wil je graag mee denken, praten en meebeslissen over de opvang van jouw kind bij KOM Kinderopvang? Of vind je het juist leuk om organisatorisch en creatief jouw helpende hand te bieden? Dan is de oudercommissie misschien wat voor jou!

Wil je meer weten, trek dan de manager van jouw locatie aan zijn/haar jasje.