Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Onze werkwijze

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Jouw kind wordt door ons stapje voor stapje begeleid in zijn of haar eigen ontwikkelingsreis van taal, motoriek en creativiteit! Elke stap die jouw kind zet, wordt door ons ondersteund door zorgvuldig ontworpen programma’s zoals het VVE- en Piramideprogramma.

Leeftijdsgericht aanbod

We werken met een leeftijdsgerichte groepsindeling. Daar geloven we in. Onze mooie rustige locaties, groene buitenruimtes en de rijke speelleeromgeving zijn hierin ondersteunend. Steeds opnieuw wordt duidelijk dat de ontwikkeling van het kind in de eerste paar levensjaren cruciaal is voor de rest van het leven. Daarom hebben we onze kinderdagopvang gesplitst in aparte babygroepen en peutergroepen maar we hebben ook peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

Piramide

Wij vinden het belangrijk dat kinderen optimaal gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Voorop staat dat de pedagogisch medewerkers een warm, liefdevol en sensitief klimaat scheppen. Het kind voelt zich daardoor geborgen en veilig: een voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen en dus ook een voorwaarde om voorschoolse educatie aan te kunnen bieden. Wij maken gebruik van Piramide als voorschoolse methodiek. Al onze medewerkers worden geschoold in deze methodiek door onze eigen twee Piramide trainers. Lees meer over ons piramide-programma.

Observeren en signaleren

Wij vinden het belangrijk om goed te observeren en tijdig te signaleren wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van het jonge kind. Hierbij is overleg en afstemming met ouders en soms ook met instanties van belang om te kijken wat er nodig is. De mentor van het kind volgt de ontwikkeling van het kind en jaarlijks bespreekt de mentor de ontwikkeling met de ouder(s). Vanzelfsprekend zo nodig vaker. We maken ook gebruik van onze eigen pedagogisch coaches de opgeleid zijn om pedagogisch medewerkers hierin te begeleiden. Lees meer over wat onze pedagogisch coaches doen.

Pedagogische kwaliteit medewerkers

Kwaliteit van opvang valt of staat met goed opgeleide, vitale en betrokken medewerkers. Wij willen een werkgever zijn waar mensen graag voor werken. We investeren met plezier in ons personeel. Qua scholing, coaching en vitaliteit. Wij werken intern met Piramide trainers, pedagogische coaches en een pedagogisch beleidsmedewerker. Daarnaast bieden we jaarlijks verdieping trainingen aan. Dit heeft de pedagogische kwaliteit doen toenemen. Wil je ook onderdeel zijn van ons team, kijk dan of we op zoek zijn naar jou!

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden, beleidsstukken en protocollen die voor ouders van belang zijn om te weten. Wij hebben ze voor je verzameld op deze pagina: