Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Ons verhaal

Jij wilt je kostbaarste bezit: jouw kind, op een veilige en vertrouwde opvangplek kunnen achterlaten. Dat begrijpen wij maar al te goed! Met ruim dertig jaar ervaring staat KOM kinderopvang voor een optimale ontwikkeling van jouw kind. Uiteraard doen we dit in samenspraak met jou als ouder. Samen zetten wij nét dat stapje extra om jouw kind te laten groeien in vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen. Dit alles vanuit onze visie op groen dat staat voor: gezond, beleven, bewegen en natuur.

Onze visie

KOM kinderopvang biedt opvang aan kinderen van nul tot dertien jaar. Onze pedagogisch medewerkers staan elke dag klaar om een veilige, vertrouwde, liefdevolle én uitdagende speel- leeromgeving te creëren waar kinderen zich samen kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen. KOM kinderopvang gelooft dat het welzijn van kinderen het beste tot zijn recht komt in speciale groepen voor baby’s en peuters. De kinderen bij de buitenschoolse opvang worden, zo mogelijk, per leeftijdscategorie ingedeeld.
Naast een leeftijdsgericht aanbod ziet KOM kinderopvang dat aandacht voor groen; gezond, beleven, bewegen en natuur de ontwikkeling positief stimuleert; daarom wil KOM kinderopvang groeien naar ‘groen’ in uitdagende locaties. Het team van medewerkers is professioneel, enthousiast en wil zich blijven ontwikkelen. Suggesties en wensen van klanten horen zij graag. Uiteraard is een gezonde bedrijfsvoering nodig om te kunnen blijven investeren in kwaliteit.
KOM kinderopvang wil een lokale partner zijn en werkt graag samen met scholen, maatschappelijke organisaties en lokale overheid. Samen bereik je meer!

Groen: gezond, beleven, bewegen en natuur.

Continu zijn wij als organisatie bezig om ‘onze’ kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Dit is de basis van onze organisatie en bovendien een onderwerp wat volop in ontwikkeling is. We denken hierover na in diverse werkgroepen zoals het groenteam, het voedingsteam en de werkgroep veiligheid. Daarom schenken wij extra aandacht aan: gezond, beleven, bewegen en natuur. Samengevat in één kernwoord; namelijk: groen.

Groen is niet alleen de natuur. Denk hierbij ook aan gezonde voeding, voldoende rust, bewegen, de natuur ontdekken, gezonde luchtkwaliteit en duurzaamheid. KOM kinderopvang wil graag van betekenis zijn bij de opvoeding en de kinderen een stukje ‘groen’ meegeven. ‘Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen’. Wij doen dit niet alleen voor de kinderen maar ook voor elkaar. Zo ontwikkelen kinderen zich positief. Dat is wat wij belangrijk vinden. Zowel voor onze kinderen als voor onszelf.

Gezond - gezond opgroeien, gezonde voeding

Gezonde en gevarieerde voeding is belangrijk voor iedereen. Zo blijf je energiek, gezond en fit! Daar hechten wij waarde aan. Zowel bij onze dagopvang als bij onze buitenschoolse momenten. Mede daarom hebben wij een voedingsadviseur die met ons meedenkt over gezond en aantrekkelijk eten voor kinderen. Ook ons voedingsbeleid heeft een ‘update’ ondergaan op basis van meer gezonde voeding. De eetmomenten blijven gezellig maar zijn een tintje gezonder.

Bij bijzondere gelegenheden, zoals verjaardagen of bij feestdagen zoeken wij naar een balans. Het liefst lekker en gezond!

Bij gezond opgroeien komt nog meer kijken. Denk bijvoorbeeld aan voldoende rust tussen alle afleiding door, opgroeien in een omgeving die rookvrij is, het meten van de luchtkwaliteit en zorgen voor voldoende beweging. Allemaal zaken waar wij volop mee bezig zijn. Van onze voorbeeldfunctie zijn wij ons bewust. Zo kunnen de medewerkers gebruik maken van een leefstijlcoach of deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten.

Beleven - beleven en ontdekken

Kinderen doen veel kennis op door te beleven en te ontdekken. Hoe? Onder andere door het prikkelen van zintuigen. Door ruiken, horen, zien, proeven en voelen kunnen kinderen kennis maken met zowel de buiten- als de binnenwereld. Ook ‘halen’ wij de buitenwereld naar binnen. Een voorbeeld: kinderen kunnen heerlijk met de blote voeten door het zand lopen als buitenactiviteit terwijl we als binnenactiviteit zand naar binnen halen om eraan te kunnen voelen en ruiken. Zo prikkelen de kinderen hun zintuigen op verschillende manieren. In de struiken gaan we op zoek naar spinnetjes, vervolgens bestuderen we deze binnen in een insectendoosje. En zo is er nog veel meer. De kinderen genieten er zichtbaar van!

Bewegen - liefst veel en vaak

Veel van onze binnen- en buitenactiviteiten zijn gericht op gezond en veel bewegen. Bij voorkeur in een zo natuurlijke omgeving. In de buitenwereld ziet de lucht er elke dag anders uit en valt elke dag weer wat anders op. Daarom gaan niet alleen peuters naar buiten, ook de baby’s bij onze opvanglocaties laten we kennis maken met de buitenwereld. Een dag met regen? Ook van de regenplassen kunnen de kinderen genieten onder een parapluutje met de laarzen aan. De regendans doen de kinderen en medewerkers samen!

Beweging is gezond. Bewegen stimuleert zowel de fijne motoriek (dit zijn kleine bewegingen waarbij aandacht en concentratie nodig is) als de grove motoriek (dit zijn grote bewegingen die met (grote) delen van het lichaam gemaakt worden). Dansen, gymnastiek en muziek komt de ontwikkeling van peuters ten goede. Wij bieden dit aan in een beweegaanbod.

Natuur - natuurschoon stimuleert creativiteit!

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het buitenleven een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Bovendien is iedereen altijd welkom in de natuur en is er geen sprake van een oordeel. Bij ons kunnen kinderen zelf de natuur ontdekken en er in bewegen. Is dat altijd op het groene gras of in een bos? Nee. Dat is niet altijd mogelijk. De natuurlijke omgeving zijn ook struiken op of rondom een plein, de groentetuin of een groeipotje in de vensterbank. Leven met de natuur is leerzaam en gezond.

Groen is geschikt om lang te duren: wij groeien naar duurzaam!

Niet alleen in het aanbod aan onze kinderen vinden we duurzaamheid belangrijk. Gaan wij als kinderopvang bewust om met elkaar en het milieu? Dan krijgen ook onze kinderen die waarde al vroeg mee. Daarom doen we er alles aan om onze kinderopvang zo ‘groen’ mogelijk te maken. We gaan bijvoorbeeld bewust om met energie, we scheiden ons afval en onze verlichting vervangen we zoveel mogelijk door ledlampen. Daar waar luierrecycling mogelijk is sluiten wij aan.

“Groen: we doen het samen! Wij werken samen met scholen, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid om steeds weer nieuwe aspecten van het groene leven te ontdekken.”