Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Peuteropvang

Onze peuteropvang is voor jouw kind dé plek om andere kinderen te ontmoeten en samen te spelen en leren. Jouw kind leert bij ons samen spelen en samen delen met leeftijdsgenootjes. Dit alles om de stap naar het basisonderwijs wat makkelijker te maken. Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van onze peuteropvang.

Wat doen we op de peuteropvang?

Jouw peuter krijgt in onze peutergroep volop de ruimte om te leren, ontdekken én te bewegen met leeftijdsgenootjes. Aan de hand van thema’s wordt jouw kind spelenderwijs op diverse ontwikkelgebieden gestimuleerd. Dit wordt gedaan volgens ons Piramide-programma zodat jouw kind het juiste aanbod krijgt om de grote stap naar het basisonderwijs wat makkelijkere te maken.

Dagindeling

Op onze peuteropvang werken we met een dagindeling met vaste tijden voor drinken, fruit eten en spelen. Voor kinderen is een vast ritme belangrijk: het geeft ze een vertrouwd en veilig gevoel en ze weten precies waar ze aan toe zijn. Peuteropvang is in dagdelen: een ochtend of een middag tijdens schoolweken (dit is ook gelijk het grootste verschil met een peutergroep op de kinderdagopvang waar peuters hele dagen kunnen worden opgevangen). Wil je meer weten over de verschillen, lees dan dit blog.

Ontwikkelen in eigen tempo

Voor elke peuter is de stap naar het basisonderwijs anders. De één stapt makkelijk door, voor de ander is de stap groter. We laten de peuters spelenderwijs in eigen tempo de wereld om zich heen ontdekken. Dit doen we op een avontuurlijke plek, ingericht op de ontwikkeling van jouw kind: veilig, stimulerend en ontdekkend aan de hand van uitdagende activiteiten volgens de thema’s van het Piramideprogramma.

VVE-indicatie

Voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand is het extra belangrijk om goed voorbereid te worden op de basisschool. Heeft jouw kind vanuit het consultatiebureau een indicatie voor extra begeleiding in de vorm van VVE gekregen? Dan mag hij of zij extra dagdelen naar de peuteropvang. De kosten hiervoor worden in veel gevallen door de gemeente vergoed.

Wat kost peuteropvang?

Wil jij weten wat het kost om jouw peuter naar de peuteropvang te brengen? Dan zijn er verschillende opties:

Heb je recht op een vergoeding vanuit de gemeente maar geen recht op kinderopvangtoeslag, bekijk dan wat jouw eigen bijdrage zal zijn.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Vul dan onze rekentool in om te zien wat de kosten zijn.