Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Opvang plus

Kinderen die extra aandacht, structuur en zorg nodig hebben, kunnen niet altijd terecht op reguliere kinderdag- of peuteropvang. Op onze Opvang plus groep kunnen we, door de professionele begeleiding, kinderen wél die extra aandacht bieden.

Voor kindjes die nét wat meer zorg nodig hebben

Voor kinderen is de peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en school belangrijk voor hun ontwikkeling. Het vinden van een passende plek in de regio voor kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben, is soms moeilijk. Denk hierbij aan kinderen die ander gedrag vertonen, te maken hebben met vertraagde ontwikkeling of problemen hebben in de opvoedsituatie.

Opvang die bij jouw kind past

Met de dagbehandelingsgroep “Opvang plus” krijgen kinderen van 2-5 jaar in een kleine groep een eigen plek die past bij de behoeften en/of zorg die zij nodig hebben. De opvang in de Opvang plus groep wordt verzorgd door onze eigen Pedagogisch Jeugdzorg Medewerkers, maar ook in samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Entrea Lindenhout opvoedhulp. Zo ben je als ouder verzekerd van een passende opvang dichtbij huis met professionele begeleiding.

Wat doen we bij Opvang plus?

Jouw kind speelt bij ons in een vertrouwde omgeving met duidelijke leefregels en een vaste structuur. In de groep spelen en leren de kinderen van elkaar en worden sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en de weerbaarheid versterkt. Onze pedagogisch jeugdzorg medewerkers stimuleren jouw kind spelenderwijs verder te ontwikkelen op het gebied van taal, spel en motorische en sociaal- emotioneel vlak.

Wat past bij jouw kind?

Wij werken samen met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Entrea Lindenhout opvoedhulp. Signaleren zij dat jouw kind extra hulp nodig heeft, dan nodigen wij je graag uit voor een persoonlijke gesprek of rondleiding. Tijdens dit gesprek kijken we samen of de Opvang plus kan bieden wat jouw kind nodig heeft. Mocht het nodig zijn, dan werken wij ook samen met basisschool, jeugdgezondheidszorg, ambulante thuisbegeleiding, maatschappelijk werk, logopedist of fysiotherapeut.

Meer informatie?

Voor een vrijblijvende afspraak, kun je contact met ons opnemen via 0578 – 569 960 (opvangplus@komkinderopvang.nl) of via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

CJG Locatie Epe
Korte Veenteweg 9A
8161 PC Epe
0578 – 72 00 00
info@cjgepe.nl
www.cjgepe.nl

CJG Locatie Vaassen
Dorpsstraat 62B
8171 BS Vaassen
0578 – 72 00 00
info@cjgepe.nl
www.cjgepe.nl