Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Kinderdagopvang

We bieden in onze dagopvanggroepen opvang in leeftijdsgebonden groepen. Zo krijgt jouw kind aangeboden waar hij of zij behoefte aan heeft. We hebben onze kinderdagopvang gesplitst in opvang voor baby’s en opvang voor peuters.

Peuteropvang

Jouw peuter krijgt in onze peutergroep volop de ruimte om te leren, ontdekken én te bewegen met leeftijdsgenootjes. Aan de hand van thema’s wordt jouw kind spelenderwijs op diverse ontwikkelgebieden gestimuleerd. De opvang is niet in hele dagen, maar in dagdelen en alleen tijdens schoolweken.

Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang (BSO) zijn we er voor basisschoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Jouw kind kan na schooltijd en op een aantal locaties ook voor schooltijd terecht op onze BSO. Heb je in schoolvakanties opvang nodig? Dan kan dat ook bij onze BSO’s!

Opvang plus

Kinderen die extra aandacht, structuur en zorg nodig hebben, kunnen niet altijd terecht op reguliere kinderdag- of peuteropvang. Op onze opvang plus groep kunnen we, door de professionele begeleiding, kinderen wél die extra aandacht bieden.