Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

KOM Kinderopvang waardeert jouw bijdrage

Als kinderopvangorganisatie doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan het voorkomen dat een ouder of verzorger minder tevreden is. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons terecht kunt als je ontevreden bent en waarderen het als je ons laat weten waarover je niet tevreden bent of wat beter zou kunnen. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren en te werken aan een oplossing voor jouw eventuele klacht. Wij denken graag met je mee!

Ontevreden?

Wanneer je als ouder of verzorger ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat je dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of leidinggevende zijn of een medewerker van klantbeheer of financiën. Vaak is er sprake over een misverstand en kan de situatie naar tevredenheid worden uitgelegd. Je kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0578 – 56990 of u kunt een e-mail sturen naar: info@komkinderopvang.nl

Klachtenprocedure

Leidt het bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing? Dan kun je via de interne route een schriftelijke klacht bij ons indienen. In onze klachtenregeling hebben wij beschreven hoe je dat het best kunt doen.

Externe klachtenprocecure

Bent je niet tevreden over de behandeling van jouw klacht volgens onze eigen interne klachtenprocedure en/of over het resultaat na afloop? Dan kun je ook extern jouw klacht indienen, neem dan contact op met het klachtenloket via: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/

Klachtenjaarverslag

Conform de Wet Kinderopvang publiceert KOM Kinderopvang elk kalenderjaar een jaarverslag van de klachten die zijn binnengekomen via een interne klachtenprocedure en externe klachtenprocedure. Dit verslag wordt elk jaar in het eerstvolgende kalenderjaar vóór 1 juni opgesteld. Het verslag over het jaar 2022 is hier te downloaden: jaarverslag klachten KOM Kinderopvang 2022.