Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Wat doet een pedagogisch coach

We hebben bij KOM kinderopvang 2 pedagogisch coachen. Maar wat doen zij eigenlijk en wat merk je daar als ouder van? We vertellen je er graag meer over, maar bekijk ook vooral dit filmpje.

Wat is een pedagogisch coach?

Een pedagogisch coach ondersteunt en coacht onze pedagogisch medewerkers op de werkvloer. Zij helpen ze bij het signaleren en herkennen van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden en achterhaalt samen de coachingsbehoefte en stelt zo individueel en/of groepsgericht een plan op.

Waarbij biedt een pedagogisch coach hulp?

De pedagogisch coach helpt onze pedagogisch medewerkers bij uiteenlopende zaken. In de praktijk kun je hierbij denken aan bijvoorbeeld de vraag om advies en ondersteuning bij kinderen met moeilijk of bijzonder gedrag of het afstemmen van de juiste activiteiten of het maken van observatieverslagen. Maar ook bij het inrichten van een goede speelleeromgeving of optimaliseren van interactievaardigheden wordt gecoacht.

Waarom heeft KOM een pedagogisch coach?

Binnen KOM draagt de pedagogisch coach bij een aan lerende cultuur en verbetering van de voorschoolse educatie. Op deze manier blijven onze pedagogisch medewerkers gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. De aandacht wordt gericht op de basis van de kinderopvang: de pedagogische en educatieve kwaliteit.

Wat merk je als ouder en kind van een pedagogisch coach?

Ouders staan niet rechtstreeks in contact met onze pedagogisch coaches, maar kunnen ze wel op de groep tegenkomen wanneer er ‘coaching on the job’ wordt gegeven. Soms sluiten pedagogisch coaches ook aan bij oudergesprekken, zij dragen zo indirect bij aan de samenwerking tussen pedagogisch medewerker en ouder. Jouw kind zal merken dat er een uitdagend en rijk activiteitenaanbod is en bovenal een warm en liefdevol klimaat.