Gezond, beleven, bewegen en natuur

Gezond, beleven,
bewegen en natuur

Piramide-programma

Binnen KOM werken we met het Piramideprogramma. Dit is een educatieve methode voor jonge kinderen waarbij kinderen spelenderwijs worden gestimuleerd zicht op verschillende gebieden te ontwikkelen.

Wat is het Piramide programma?

Met Piramide willen we de brede ontwikkeling van jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in een veilige pedagogische omgeving. Belangrijk hierbij is: het emotionele welzijn van het kind. Door kinderen vrijheid te geven, samen te laten werken en ze uit te dagen, leggen we met Piramide de basis voor zelfsturing. Dit zorgt dat jouw kind een goede start op de basisschool maar wordt er ook een belangrijke basis gelegd voor het latere zelfstandige functioneren in de maatschappij.

Voor wie geldt het Piramide-programma

Binnen KOM worden er op alle groepen van 0-4 jaar gewerkt met het Piramide-programma: voor elke groep en leeftijd op een eigen manier.

Hoe merk je als ouder en kind dat er volgens Piramide wordt gewerkt?

Er zit structuur en duidelijkheid in de dag, dit is belangrijk voor een kind om zich veilig en op hun gemak te voelen. Binnen de structuur van de dag wordt er met projecten gewerkt: zo zijn er voor kinderen steeds weer nieuwe uitdagingen. Spelenderwijs ontdekken de kinderen steeds meer over het project aan de hand van activiteiten, spelletjes, liedjes, praatplaten en de ingerichte speelhoeken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor ouders en we elkaar begrijpen: goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerker komt de zorg van het kind ten goede!

Een voorbeeld uit de praktijk

Een project uit het Piramide-programma is: Herfst. De pedagogisch medewerkers oriënteren zich en maken een keuze uit een passende activiteit voor het niveau van de groep. Ze kiest bijvoorbeeld voor het onderwerp: boom. Bij de start hiervan blijven we dichtbij het kind: want wat weten de kinderen al? We gaan vervolgens naar buiten: kijken om ons heen, maken een bezoekje aan het bos en ontdekken met elkaar hoe de natuur en de bomen eruitzien. Vervolgens laten we de kinderen in stappen beleven hoe de herfstboom verandert in uiteindelijke een kale boom. Dit alles gebeurt spelenderwijs!